Диамантени дискове


Размери

Диамантен диск за рязане Опаковка Предназначение Размер
бр.
 Untitled 1 Бетон 115 х 22.23
1 125 х 22.23
1 230 х 22.23
1 300 х 25.40
1 350 х 25.40
Диамантен диск за рязане Опаковка Предназначение Размер
бр.
 Untitled 1 Асфалт 300  х  25.4
1 350  х  25.4
1 400  х  25.4
Диамантен диск за рязане Опаковка Предназначение Размер
бр.
 Untitled1 1 Фаянс 115 х 22.23
1 125 х 22.23
1 180 x 22.23
1 230 х 22.23
Диамантен диск за рязане Опаковка Предназначение Размер
бр.
 Untitled2 1 Бетон 125 х 22.23
1 230 х 22.23
1 300 х 25.40
1 350 х 25.40

Направете заявка сега: