Ъглови планки


CE сертификат

Размери

Планка за окачване на секционен корпусен шкаф
Описание Артикулен № Брой в опаковка
 up № 161 50
№ 162 50
Окачвач
Описание Артикулен № Брой в опаковка
 up1 № 223 100
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up2 Дебелина 2 мм. см. 2,2 х 2,8 № 180 100
Широчина 21 мм
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up3 Дебелина 2 мм. см. 2,2 х 2,8 № 133 100
Широчина 21 мм
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up4 Дебелина 2 мм. см. 2,2 х 2,8 № 136 100
Широчина 21 мм
Планка ъглова жълт /бяло/ поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up5 Дебелина 2,5 мм. см. 5,2 х 8,2 № 248 50
Широчина 30 мм
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up6 Дебелина на планката 2 мм.  см.2 х 2 № 98 100
Широчина на планката 15 мм. см.2,5 х 2,5 № 189 100
см.3 х 3 № 3 100
см.4 х 4 № 5 100
см.5 х 5 № 7 100
см.6 х 6 № 9 100
см.7 х 7 № 11 100
см.8 х 8 № 13 100
см.9 х 9 № 15 100
см.10 х 10 № 17 100
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up7 Дебелина на планката  2 мм.  см.2 х 2 № 811 100
Широчина на планката 15 мм. см.2,5 х 2,5 № 812 100
см.3 х 3 № 813 100
см.4 х 4 № 814 100
см.5 х 5 № 815 100
см.6 х 6 № 816 100
см.7 х 7 № 817 100
см.8 х 8 № 818 100
см.9 х 9 № 819 100
см.10 х 10 № 820 100
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up8 Дебелина на планката 1,8 мм. см.3 х 3 № 60 100
см.4 х 4 № 61 100
Широчина на планката 12 мм. см.5 х 5 № 62 100
см.6 х 6 № 63 100
Дебелина на планката 1,8 мм. см.7 х 7 № 64 100
см.8 х 8 № 65 100
см.10 х 10 № 66 50
см.12 х 12 № 67 50
Дължина на планката 12 мм. см.14 х 14 № 68 50
см.16 х 16 № 69 50
см.18 х 18 № 70 50
см.20 х 20 № 71 50
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up9 Дебелина 1 мм.  см.2 х 2 № 120 100
Дължина 40 мм
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up10 Дебелина 1 мм.  см.2,5 х 2,5 № 75 100
Дължина 40 мм
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up11 Дебелина 1 мм.  см.2,5 х 2,5 № 490 100
Дължина 40 мм
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up12 Дебелина на планката 2 мм.  см.2 х 2 № 42 50
см.3 х 3 № 43 50
см.4 х 4 № 44 50
см.5 х 5 № 45 50
Широчина на планката 30 мм. см.6 х 6 № 107 50
см.8 х 8 № 108 50
см.10 х 10 № 109 50
Планка ъглова бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up13 Дебелина на планката 2,5 мм. см. 4,5 х 4,5 № 112 100
Широчина на планката 40 мм.
Планка ъглова жълто /бяло/ поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up14 Дебелина на планката 2,5 мм. см.4 х 4 № 358 50
см.6 х 6 № 360 50
Широчина на планката 50 мм. см.8 х 8 № 362 25
см.10 х 10 № 364 25
Диаметър на отворите 5 мм
Планка ъглова жълто /бяло/ поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up15 Дебелина на планката 2,5 мм. см.4 х 4 № 374 25
см.6 х 6 № 376 25
Широчина на планката 100 мм. см.8 х 8 № 378 20
см.10 х 10 № 380 20
Диаметър на отворите 5 мм
Планка ъглова жълто /бяло/ поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up16 Дебелина на планката 2,5 мм. см.6 х 6 № 390 50
см.8 х 8 № 392 25
Широчина на планката 50 мм.
Диаметър на отворите 5 мм / 11 мм.
Планка ъглова жълто /бяло/ поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up17 Дебелина на планката 2,5 мм. см.8,5 х 8,5 № 395 25
Широчина на планката 65 мм.
Диаметър на отворите 5/6 мм / 11 мм.
Планка ъглова жълто /бяло/ поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up18 Дебелина на планката 2,5 мм. см.10 х 10 № 397 20
Широчина на планката 90 мм.
Диаметър на отворите 5/6 мм / 11 мм.
Планка ъглова бяло поцинкована 135°
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up19 Дебелина на планката 2,5 мм. см.6 х 6 № 388 50
см.8 х 8 № 389 25
Широчина на планката 50 мм.
Диаметър на отворите 5 мм / 11 мм.
Планка П образна жълто /бяло/ поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
up20 Дебелина на планката 3 мм. см.7 х 7 № 583 15
см.9 х 9 № 584 10
Широчина на планката 80 мм.
Широчина на планката 95 мм.
Планка П образна бяло поцинкована
Описание Дължина рамена Артикулен № Брой в опаковка
 up21 Дебелина на планката 3 мм. см.10 х 15 № 77 20
см.10 х 20 № 78 20
Широчина на планката 15 мм. см.10 х 25 № 79 20
см.10 х 30 № 80 20
см.10 х 35 № 81 20

Направете заявка сега: