Прави планки


CE сертификат

Размери

Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p1 Дебелина на планката
Широчина на планката
2 мм.
15 мм.
см. 4 № 2 100
см.5 № 259 100
см.6 № 4 100
см.8 № 6 100
см.10 № 8 100
см.12 № 10 100
см.14 № 12 100
см.16 № 14 100
см.18 № 16 100
см.20 № 18 100
Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p2 Дебелина на планката
Широчина на планката
2 мм.
15 мм.
см. 4 № 801 100
см.5 № 802 100
см.6 № 803 100
см.8 № 804 100
см.10 № 805 100
см.12 № 806 100
см.14 № 807 100
см.16 № 808 100
см.18 № 809 100
см.20 № 810 100
Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p3 Дебелина на планката
Широчина на планката
2 мм.
30 мм.
см. 4 № 46 50
см.6 № 47 50
см.8 № 48 50
см.10 № 59 50
см.12 № 104 50
см.16 № 105 50
см.20 № 106 50
Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p4 Дебелина на планката Широчина на планката 2,5 мм.
40 мм.
см. 9 № 111 100
Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p5 Дебелина на планката
Широчина на планката
2,5 мм.
50 мм.
см. 8 № 350 50
см.12 № 352 50
см.16 № 354 25
см.20 № 356 25
Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p6 Дебелина на планката
Широчина на планката Диаметър на отворите
2,5 мм.
100 мм.
5 мм
см. 8 № 366 25
см.12 № 368 25
см.16 № 370 20
см.20 № 372 20
Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p7 Дебелина на планката Широчина на планката Диаметър на отворите Диаметър на отворите 2,5 мм.   50 мм.       5 мм        11 мм. см. 12 № 385 50
см. 16 № 387 25
Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p8 Дебелина на планката Широчина на планката Диаметър на отворите Диаметър на отворите 2,5 мм.   65 мм.      5 / 6 мм. 11 мм. см. 17 № 394 25
Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p9 Дебелина на планката Широчина на планката Диаметър на отворите Диаметър на отворите 2,5 мм.   90 мм.      5 / 6мм.  11 мм. см. 20 № 396 20
Планка права
Описание Дължина Артикулен № Брой в опаковка
 p10 Дебелина на планката Широчина на планката 2 мм.
20 мм.
см.10 № 143 100
см. 20 № 144 100
см. 30 № 145 100

Направете заявка сега: