79600b


Размери

Артикулна група: 79600
Анкер за леки закрепвания
Артикулен номер: Размер Опаковка Дебелина на
закрепване
Накрайник
79600b0804000 8 х 40 100 5 SW10
79600b0806500 8 х 65 50 30 SW10
79600b1005000 10 х 50 50 10 SW13
79600b1007700 10 х 77 50 37 SW13
79600b1009700 10 х 97 25 57 SW13
79600b1207500 12 х 75 25 25 SW17
79600b1209900 12 х 99 20 49 SW17
79600b1212900 12 х 129 20 79 SW17
79600b1606500 16 х 65 20 10 SW19
79600b1611100 16 х 110 10 56 SW19
79600b1614700 16 х 147 10 92 SW19

Направете заявка сега: