Свредла за бетон


Размери

Свредло за бетон
с цилиндрична
опашка
 svrb Опаковка Размер Размер
бр. диаметър обща работна
EVO 3 1 3.0 60 / 30
EVO 3 1 4.0 75 / 40
EVO 3 1 5.0 85 / 50
EVO 3 1 6.0 100 / 60
EVO 3 1 6.0 200 / 130
EVO 3 1 7.0 100 / 60
EVO 3 1 8.0 120 / 80
EVO 3 1 8.0 200 / 130
Свредло за тухла 1 8.0 400 / 300
EVO 3 1 10.0 120 / 80
EVO 3 1 10.0 200 / 130
Свредло за тухла 1 10.0 400 / 300
EVO 3 1 12.0 150 / 85
EVO 3 1 12.0 200 / 130
Свредло за тухла 1 12.0 400 / 300
EVO 3 1 14.0 150 / 95
EVO 3 1 14.0 200 / 130
EVO 3 1 16.0 150 / 95

Направете заявка сега: