Фрезери за дърво


Размери

Фрезер твърдосплавна
пластина
Опаковка Размер Размер
бр. диаметър обща / работна
 Untitled 1 15.0 90
1 16.0 90
1 18.0 90
1 20.0 90
1 22.0 90
1 24.0 90
1 25.0 90
1 26.0 90
1 30.0 90
1 35.0 90
1 40.0 90
1 45.0 90
1 50.0 90
Фрезер обикновен Опаковка Размер Размер
бр. диаметър обща / работна
 Untitled1 1 10.0 90
1 12.0 90
1 14.0 90
1 15.0 90
1 16.0 90
1 18.0 90
1 20.0 90
1 22.0 90
1 24.0 90
1 25.0 90
1 26.0 90
1 28.0 90
1 30.0 90
1 32.0 90
1 34.0 90
1 35.0 90
1 40.0 90
1 45.0 90
1 50.0 90
Фрезер за фаски Опаковка Размер Размер
бр. диаметър обща / работна
 Untitled2 1 3.0
1 4.0
1 5.0
1 6.0
1 8.0
1 10.0

Направете заявка сега: